Una altra economia és possible també a Ulldecona

El passat dissabte 18 d'abril Josep Manel Busqueta va estar a Ulldecona per explicar davant duna quarantena de persones diferents projectes cooperatius, col·lectivistes i autogestionats que estan apareixent arreu del nostre territori i que poden acabar convertint-se en una alternativa real, sorgida des de baix, al sistema capitalista. Busqueta va remarcar la importància del moment present, de les properes eleccions municipals, per tal de poder crear des dels ajuntaments nous espais de confluència entre totes aquestes alternatives al model capitalista imperant i, d'aquesta manera, amb les sinergies generades entre aquest projectes i l'impuls i suport institucional poder consolidar un nou model econòmic centrat en les persones, la sostenibilitat i el suport mutu.

Els ajuntaments han de jugar un paper fonamental en la configuració d'aquest nou model econòmic, han de ser els engranatges necessaris per tal d'afavorir el desenvolupament i consolidació de projectes de tot tipus que tinguen com a principal objectiu l'assoliment de la sobirania plena tant des del punt de vista productiu, com alimentari, econòmic, cultural i en tots aquells àmbits que constitueixen la vida en societat i que actualment estan segrestats per les lleis del mercat. Busqueta també ens va parlar de la necessitat de mostrar la viabilitat i conveniència d'aquest projectes que no es regeixen únicament per la lògica de les lleis del mercat, fer entendre a la població que la llei de la jungla no és la única que pot regir les nostres relacions econòmiques a escala local i global, la solidaritat, la col·laboració, el respecte per l'entorn poden i han de ser els valors darrera de tota relació econòmica si és que volem realment canviar el funcionament de la nostra societat.

Nosaltres, per la nostra part, estem disposats a treballar en aquesta línia ja que creiem fermament que al nostre poble hi ha persones, col·lectius i iniciatives que volen trencar amb tot allò que ens ha portat a la crisi permanent en la que ens trobem instal·lats i que pensen, a més, que aquest trencament ha de servir per construir una Ulldecona millor en tots els sentits. És per això que des de la CUP Ulldecona i Barris vos encoratgem a tirar endavant, col·laborar i donar suport a tots aquells projectes que s'estan construint pel nostre territori i que tenen com a principis fundacionals el valors esmentats anteriorment, nosaltres des de l'ajuntament farem tot allò que estarà a les nostres mans per impulsar-los i que es consoliden com a fonaments de la Ulldecona del futur.